Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ "ΣΤΗΡΙΞΗΣ" ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Κ. ΑΣΒΕΣΤΑ ΚΑΙ ΚΑς ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ


Κύριε Ασβεστά και Κυρία Δαλακούρα,


με την παρούσα θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσφατη Κοινωνική προσφορά σας, για το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την επωνυμία «Στήριξη».
Η εθελοντική προσφορά σας, η γενναιοδωρία σας και η κοινωνική σας ευαισθησία, με την δωρεάν χορήγηση βρεφικού γάλατος και παιδικών κρεμών από το φαρμακείο σας, υποστηρίζουν επικουρικά το έργο μας για την παροχή συμπληρωματικής βοήθειας σε συμπολίτες μας που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.
Η «Στήριξη» παρέχει συμπληρωματική βοήθεια σε συμπολίτες μας που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας, και με τρόπο που μέχρι τώρα δεν ήταν εφικτός από τις υπάρχουσες δομές.
Σας ευχαριστούμε θερμά και σας συγχαίρουμε.

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

Η ΣΤΗΡΙΞΗ "ΔΙΠΛΑ" ΣΕ ΆΤΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΈΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ.


Και το έτος 2018 η "ΣΤΗΡΙΞΗ" παρείχε βοήθεια σε είδος, σε άτομα και οικογένειες που ζουν στα όρια της φτώχειας.

Οικογένειες με ανήλικα τέκνα, μονογονικές οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες ενισχύθηκαν με την αγορά τροφίμων απο σούπερ μαρκετ της περιοχής. 

Το σύνολο των ωφελούμενων που βοήθησε η "ΣΤΗΡΙΞΗ" από τον Απρίλιο του 2018 έως τέλος του ίδιου χρόνου, άγγιξε τις 23 οικογένειες ή και μεμονωμένους ωφελούμενους συνολικά, με την παροχή βοήθειας σε τρόφιμα, είδη υγιεινής, παιδικά ρούχα, παπούτσια, σχολικά είδη, ιατρικά είδη και άλλα.Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ


Στις 13 Ιουνίου 2018 στην Ξάνθη, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης - της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης-, έλαβε χώρα η πρώτη συνάντηση της Διευθύνουσας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  "Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020", και συγκεκριμένα του έργου "i-see" για την κοινωνική επιχειρηματικότητα (ΚΟΙΝΣΕΠ).
Στην εν λόγω συνάντηση έλαβαν μέρος όλοι οι δικαιούχοι-εταίροι του Προγράμματος με επισκέπτες και τους εταίρους από το Σμόλυαν-Βουλγαρίας, καθώς και από την Κομοτηνή και από την Ξάνθη.
Στην αναφερόμενη συνάντηση παρουσιάστηκαν από τους εταίρους οι εξελίξεις και η πρόοδος που πραγματοποιήθηκαν για το έργο "i-see" με powerpoint, και συζητήθηκαν προβλήματα που ίσως προέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος και ιδέες για την προώθηση και την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Η συζήτηση έκλεισε με την εκ νέου ανανέωση της συνάντησης όλων των εταίρων για τις 29 Νοεμβρίου 2018 στο Σμόλυαν - Βουλγαρίας για να συζητηθούν οι περαιτέρω εξελίξεις και η πρόοδος του εν λόγω προγράμματος.Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ "INTERREGIONAL SOCIAL ENTERPRISE EMPOWERMENT/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ I-SEE", ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'Ξάνθη, 30/10/2018 
Αρ.Πρωτ.: Οικ.853
Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο, 67 100 Ξάνθη

Πληροφορίες: Μ. Κουντουρά
                                                        
Τηλ.: ++30 25413 50160

Τηλεομοιότυπο: ++30 25413 50270

Η-Ταχυδρομείο: diktiostirixis@yahoo.gr


           Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την  «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου « Interregional Social Enterprise Empowerment / Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής και ακρωνύμιο I-SEE», του Προγράμματος INTERREG Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020'.
  
   
Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας ,   για την  προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης», συνολικής ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ποσού 7.900€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Ειδικότερα, o ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει προσφορά εντός του προϋπολογισμού όπως αυτός φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

A/A
Είδος
Ποσότητα
Τιμή μονάδας
Συνολική αξία με Φ.Π.Α.
1
Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
6
1.000,00 €
6.000,00 €
2
Μηχάνημα (fax,printer,scanner)
1
 900,00 €
  900,00 €
3
Data Projector
1
1.000,00 €
1.000,00 €

Σύνολο κατηγορίας


7.900,00

Η δαπάνη για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου  «Interregional Social Enterprise Empowerment / Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής και ακρωνύμιο I-SEE», του Προγράμματος INTERREG Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 και συγκεκριμένα την Κατηγορία : Εξοπλισμός (Equipment) του  Πακέτου Εργασίας 4 (WP 4): Δημιουργία και λειτουργία δομών υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (Establishment and operation of social entrepreneurship support structures) του παραδοτέου 4.3.2: Εξοπλισμός  (Equipment) και θα  χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του.
Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι σύμφωνες με το Παράρτημα I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Η προσφορά να δοθεί σύμφωνα με το Παράρτημα  ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά την προσφορά τους σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο μέχρι την Τετάρτη 07 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00  στην διεύθυνση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ' Διοικητήριο Ξάνθης (Γραφ. 231), 67100 Ξάνθη, τηλ. 2541350160
Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται σε (20) ημέρες από την υπογραφή της.     
                                                       
O μειοδότης, πριν την ανάθεση, θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα  για κάθε νόμιμη χρήση (για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου και των ΝΠΔΔ) καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (το οποίο θα ζητηθεί από την υπηρεσία μας, κατόπιν αιτήσεώς του).


                                                                                      Ο Πρόεδρος του ΔΣ


                                                                                      Χρήστος Μέτιος
                                                                                       Περιφερειάρχης ΑΜΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στο παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διευκρινίζεται ότι ο εξοπλισμός των υπολογιστών θα πρέπει να είναι επώνυμος (branded) με την 2ετή εγγύηση. 

1.
Φορητός Υπολογιστής (Laptop) Ποσότητα: 6

1.Επεξεργαστής : Intel Core i-5 ή μεγαλύτερος (π.χ. i7) 
2.Μνήμη RAM : 4 GB τουλάχιστον
3.Σκληρός δίσκος SSD :Τουλάχιστον 240GB, με ελάχιστη ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής 500 MB/sec
5.DVD+/-RW :16x τουλάχιστον
6. Θύρες:  1xEthernet: ταχύτητας 10/100/1000 και 2xUSB: ταχύτητας USB 2.0 ή νεότερη και 1xHDMI
7. Κάρτα ήχου :Onboard
8.Κάρτα γραφικών: Να υποστηρίζει ταυτόχρονη σύνδεση 2 οθονών
9.Οθόνη: Διαγωνίου τουλάχιστον 15’ Led IPS panel ανάλυσης 1920x1080
11.Λειτουργικό σύστημα: MS Windows 10 Ελληνική έκδοση


3.
Μηχήνημα (fax,printer,scan) - Ποσότητα: 1

1.Τύπος εκτύπωσης: Έγχρωμη - διπλής όψης
2.Τεχνολογία : Laser
3.Μέγεθος χαρτιού: A4
4.Υποστηριζόμενα χρώματα: 4 κυανό, ματζέντα, κίτρινο, μαύρο
5.Ανάλυση εκτύπωσης: 1200X1200
6.Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: 30 ppm
7.Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: 30 ppm
8.Ταχύτητα ασπρόμαυρης αντιγραφής: 30 ppm
9.Ταχύτητα έγχρωμης αντιγραφής: 30 ppm
10.Ανάλυση σάρωσης:1200X600 (μαύρη),600Χ600 (έγχρωμη)
11.Ενσωματωμένη μνήμη:512 MB
12.Μέγιστη Χωρητικότητα Μνήμης:2560MB
13.Σύνδεση:USB 2.0/Ethernet
14.Αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού
15.Εκτύπωση διπλής όψης
16.Εκτύπωση από DOS
17. έγχρωμη Οθόνη αφής
18.Μηνιαίος κύκλος εργασίας:75.000
19.Σάρωση διπλής όψης
20.Εγγύηση τουλάχιστον 12 μήνες
5.
Data projector- Ποσότητα: 1  

Βιντεοπροβολέας LED, φωτεινότητα εικόνας: 2500ANSI lumens, αντίθεση εικόνας:15000:1, ανάλυση:native(1280X800), διάρκεια λυχνείας: 7500 ώρες, είσοδος εικόνας: HDMI, VGA, USB, WiFi, ανάλυση βίντεο: 480p,480i,576p,576i, 720p,1080i.
Ηλεκτρική οθόνη προβολής 120'',χειρισμός με μπουτόν ή τηλεκοντρολ, στερεώνεται από το ταβάνι ή τον τοίχο, επιφάνεια προβολής από υλικό εύκολο στο καθάρισμα και ανθεκτικό στην καύση.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ............................................
ΑΦΜ...........................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ................................................................
ΤΗΛ....................... ΦΑΞ.................... Ε-MAIL..............
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ...............................................................
A/A
Είδος
Συνολική Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική Τιμή ΦΠΑ
Συνολική Τιμή (με ΦΠΑ)
1
Σταθερός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (6)
2
Μηχάνημα (fax,printer,scan)(1)
4
Data Projector (1)

Σύνολο κατηγορίας
(Υπογραφή και σφραγίδα )